Welkom en corona beleid

Welkom op de website van Praktijk Eschauzier

Praktijk Eschauzier is een centrum voor Psychiatrie & Zingeving.  Wij zijn gevestigd aan de Groenestraat 294 te Nijmegen. Ons doel is om op een kleinschalige, flexibele manier GGZ-behandelingen aan te bieden.

Wij werken zonder contracten met  zorgverzekeraars. Als u wilt weten wat dat voor u betekent, dan kunt u dat lezen onder het kopje Kosten en vergoeding, neem verder gerust Contact met ons op voor meer informatie en de mogelijkheden.

Voor behandeling bij onze praktijk dient u over een verwijzing van de huisarts te beschikken.

Op dit moment hebben wij geen wachtlijst!

CORONA:

Om verspreiding van het corona-virus te voorkomen volgen wij de richtlijn ‘GGZ en Corona’: https://www.ggzstandaarden.nl/richtlijnen/ggz-en-corona-richtlijn/richtlijn.

Voorop moet staan dat patiënten de behandeling krijgen die zij nodig hebben, ook in deze uitzonderlijke tijden. De behandelaar streeft hierin samen met de patiënt en zijn naasten te komen tot maatwerk in de best passende vorm. Dit betekent dat een behandeling face-to-face kan plaats vinden, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen en mits de veiligheid van patiënten en behandelaars voldoende gewaarborgd wordt.

U kunt dit overleggen met uw behandelaar.

Het is van belang dat u niet naar de praktijk komt met (een van) de volgende klachten: neusverkoudheid, benauwdheid, hoesten, keelpijn of koorts. NB: dit geldt als de klachten anders zijn dan passend bij een reeds bekende aandoening als hooikoorts of een andere chronische/recidiverende aandoening. Daarnaast moeten de algemene hygiënemaatregelen in acht worden genomen:

  • aandacht voor handhygiëne (wassen, desinfectie);
  • geen handen schudden;
  • 1,5 meter afstand houden;
  • de patiënt komt bij voorkeur alleen op de praktijk, of na overleg met de therapeut, met één naastbetrokkene.

Bij klachten zoals hiervoor genoemd kan de afspraak in overleg wel doorgaan via beeldbellen.

Neemt u gerust Contact op met Vanessa Eschauzier als u vragen heeft.