Welkom en corona beleid

VAKANTIE AFWEZIGHEID:

Vanaf maandag 3 augustus 2020 tot maandag 24 augustus 2020 zijn wij afwezig in verband met vakantie.

We zijn tijdens onze vakantie voor medische spoed telefonisch bereikbaar tussen 09:00 uur en 17:00, daarvoor kunt u de voicemail inspreken, welke 1x per dag wordt afgeluisterd. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de huisartsenpost.

Nieuwe intakes behandelen wij weer na de vakantie, u kunt daarvoor vanaf maandag 24 augustus 2020 telefonisch contact opnemen.

 

CORONA:

Om verspreiding van het corona-virus te voorkomen volgen wij de richtlijn ‘GGZ en Corona’: https://www.ggzstandaarden.nl/richtlijnen/ggz-en-corona-richtlijn/richtlijn.

Voorop moet staan dat patiënten de behandeling krijgen die zij nodig hebben, ook in deze uitzonderlijke tijden. De behandelaar streeft hierin samen met de patiënt en zijn naasten te komen tot maatwerk in de best passende vorm. Dit betekent dat een behandeling face-to-face kan plaats vinden, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen en mits de veiligheid van patiënten en behandelaars voldoende gewaarborgd wordt.

U kunt dit overleggen met uw behandelaar.

Het is van belang dat u niet naar de praktijk komt met (een van) de volgende klachten: neusverkoudheid, benauwdheid, hoesten, keelpijn of koorts. NB: dit geldt als de klachten anders zijn dan passend bij een reeds bekende aandoening als hooikoorts of een andere chronische/recidiverende aandoening. Daarnaast moeten de algemene hygiënemaatregelen in acht worden genomen:

  • aandacht voor handhygiëne (wassen, desinfectie);
  • geen handen schudden;
  • 1,5 meter afstand houden;
  • de patiënt komt bij voorkeur alleen op de praktijk, of na overleg met de therapeut, met één naastbetrokkene.

Bij klachten zoals hiervoor genoemd kan de afspraak in overleg wel doorgaan via beeldbellen.

Neemt u gerust Contact op met Vanessa Eschauzier als u vragen heeft.

Welkom op de website van Praktijk Eschauzier

Praktijk Eschauzier is een centrum voor Psychiatrie & Zingeving.  Wij zijn gevestigd aan de Groenestraat 294 te Nijmegen. Ons doel is om op een kleinschalige, flexibele manier GGZ-behandelingen aan te bieden.

Vorig jaar hebben Carine Achterberg  en Crispijn Lingmont , beide gz-psychologen, zich bij Praktijk Eschauzier aangesloten en met hun komst kunnen wij nu ook basis GGZ behandelingen aanbieden.

In de zomer van 2019 is Jeroen Alleman, psychotherapeut, gestart bij onze praktijk.

Wij werken zonder contracten met  zorgverzekeraars. Als u wilt weten wat dat voor u betekent, neem  dan gerust Contact met ons op voor meer informatie en de mogelijkheden.

U dient over een verwijzing van de huisarts te beschikken.

Op dit moment hebben wij geen wachtlijst!