Groepstherapie

De groep vormt een micro-samenleving waarin hiërarchische verhoudingen, affectieve relaties en communicatiepatronen de onderlinge relaties bepalen. Na verloop van tijd ontwikkelen deelnemers binnen de groep dezelfde (problematische) interactiepatronen als waar zij in het dagelijkse leven tegenaan lopen. Deze kunnen vervolgens focus van behandeling zijn. Belangrijke therapeutische elementen binnen groepstherapie zijn het oefenen met nieuwe vormen van communicatie, het vergroten van inzicht en het ervaren van steun en troost door herkenning.

Wilt u meer informatie? Neem gerust Contact op met Praktijk Eschauzier.