Wie zijn wij?

Jarl Eschauzier, Psychiater

‘Ik geloof dat de relaties met de mensen om ons heen onze belangrijkste bron van zingeving vormen.’

Carine Achterberg, gz-psychologe

‘Zo lang ik mij kan herinneren heb ik al interesse gehad in wat mensen beweegt’

Crispijn Lingmont, gz-psycholoog

‘Ik vind het belangrijk dat mensen zich begrepen en erkend voelen als ze bij mij een behandeling uiteindelijk afronden.’

Jeroen Alleman, psychotherapeut

‘Geluk is niet maakbaar en elk mens krijgt te maken met tegenslagen en moeilijke gevoelens die onlosmakelijk bij het leven horen.’

Ieke Berens, psychologe

‘Ik zie de gesprekken in de praktijk als een moment in het oog van een orkaan. Een mogelijkheid om even rustig om je heen te kijken, stil te staan en zonder afleiding te beschrijven wat je zag en voelde en jouw strategie te evalueren en eventueel aan te passen, voordat je weer terug je eigen leven in stapt.’

Anne Eschauzier, Sociaal Pedagogisch hulpverlener

‘Mijn levenservaring, mijn creativiteit en intu├»tieve manier van denken en doen is een rode draad in mijn manier van begeleiden.’

Vanessa Eschauzier, praktijk manager