Crispijn Lingmont, gz-psycholoog

Ik werk sinds 2011 als psycholoog en ben sinds 2014 gz-psycholoog. In deze periode zag ik mensen met verschillende problemen; stemmingsklachten, angstklachten, enkelvoudige tot complexe trauma’s, autisme en persoonlijkheidsproblematiek.

Het is niet ongewoon dat mensen onzeker en verward zijn op het moment dat zij op zoek gaan naar een psychische behandeling. Soms bestaat de gedachte dat het een teken van zwakte is als het niet lukt om zelfstandig problemen op te lossen. Ik vind het belangrijk dat mensen zich begrepen en erkend voelen als ze bij mij een behandeling uiteindelijk afronden. Ik probeer er in bij te dragen dat mensen meer in staat zijn om in te schatten wat zij nodig hebben, om problemen in het leven het hoofd te bieden. Dit is wat mij betreft voor ieder persoon uniek en ik maak daarom een persoonlijk behandelplan. Tijdens een behandeling staat bij mij vaak centraal hoe iemand zichzelf, zijn omgeving en de gesprekken beleeft. Ik hecht er waarde aan dat mensen bij mij merken dat ik beschikbaar voor ze ben, waarbij ik tevens duidelijk uitspreek waar mijn eigen persoonlijke grenzen liggen. Ik beschik over een gezonde dosis empathie, humor, confronterend vermogen en luchtigheid.

Belangrijke technieken die ik in mijn werk gebruik zijn schematherapie, EMDR en cognitieve gedragstherapie.

Ik onderhoud graag overleg met verwijzers en probeer daarvoor op korte termijn beschikbaar te zijn.