Elisa Waijers, psychologe

Mijn naam is Elisa Waijers en ik ben werkzaam bij Praktijk Eschauzier als psycholoog.

Voorheen werkte ik in de ziekenhuispsychiatrie, waar ik mensen sprak met allerhande vragen op het snijvlak van psychische en lichamelijke klachten. De gesprekken die ik met cliënten had, brachten ons vaak terug naar de kern van ons menselijk bestaan, namelijk dat pijn en lijden een onlosmakelijk onderdeel van ons leven vormen. Het gaat er niet om deze te vermijden of op te lossen, maar vooral om hoe we ons hiertoe kunnen verhouden. Uiteindelijk is dat wat ons als mensen veerkracht geeft. Dit perspectief, dat nauw aansluit bij Acceptance and Commitment Therapy (ACT), is dan ook het uitgangspunt van waaruit ik met mensen in gesprek ga.

Naast mijn basis in ACT maak ik in behandelingen ook gebruik van andere gedragstherapeutische
technieken, zoals exposure en imaginaire rescripting, en werk ik met oog voor de sociale systemen waarin jij je bevindt. Systeem-gesprekken, met bijvoorbeeld je partner, familie of vrienden, behoren dan ook tot de mogelijkheden.

Naast mijn passie voor psychologie, heb ik een grote liefde voor de filosofie en ben ik tevens
afgestudeerd filosoof. Mijns inziens kan filosofie ons helpen om op een andere manier naar onze psychologische vraagstukken te kijken. De kracht van filosofie is dat zij ons uitnodigt om een vraagstuk vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Daarmee ontstaat er (denk)ruimte waarin nieuwe ideeën naar voren kunnen komen. Dit geeft ons uiteindelijk geen definitieve antwoorden op onze (levens)vragen, maar wel nieuwe inzichten en nieuwe vragen die we kunnen gebruiken in onze zoektocht naar een waardevol leven.

Als therapeut ga ik dan ook graag samen met mensen op zoek naar wat zij nodig hebben om verder
te komen in en met hun vraagstukken. Ik kijk er naar uit om je te ontmoeten en samen die zoektocht te beginnen!