Fleur Lodestijn, gz-psycholoog

Ik ben Fleur Lodestijn. Na mijn afstuderen als psycholoog aan de Universiteit van Amsterdam (2013), heb ik mij aan de RINO Utrecht gespecialiseerd tot GZ-psycholoog (maart 2017). Sinds 2013 ben ik werkzaam binnen de psychologisch zorg, waar ik veel ervaring heb opgedaan in het behandelen van verscheidene psychische problematiek; Angstproblematiek, ADHD, autisme, stemmingsklachten, enkelvoudige tot complexe trauma’s en persoonlijkheidsproblematiek. 

Tevens heb ik de basisopleiding tot Cognitief Gedragstherapeut en EMDR-practitioner volbracht.

In mijn behandelingen maak ik veel gebruik van cognitief gedragstherapeutische technieken, EMDR, ACT en elementen uit de schematherapie. Ik werk graag eclectisch, zodat ik de behandeling kan afstemmen op de diegene met wie ik samenwerk. Dit betreft altijd maatwerk, omdat ik er niet in geloof dat één type behandeling voor iedereen werkt. We zullen aan het begin van de behandeling een behandelplan opstellen. 

Het maakt mij gelukkig als ik zie dat mensen (weer) in zichzelf en hun omgeving geloven, met vertrouwen en veerkracht het leven tegemoet gaan, ook al kent deze tegenslagen die er onlosmakelijk bij horen. Hier draag ik graag een steentje aan bij, waarbij ik aanmoedig niet alleen het hoofd te gebruiken, maar ook het lichaam als belangrijke raadgever te benutten. In veel gevallen is het lichaam wijzer en meer authentiek in zijn signalen dan het hoofd. Ik ben er met onverdeelde aandacht voor mijn cliënten, en zal op sommige momenten een klankbord en op andere momenten actiever aanwezig zijn. Voorop staat het gegeven dat jij de antwoorden weet en dat ik je begeleid om deze (weer) te vinden dan wel woorden aan leert te geven. Samen zullen we met nieuwsgierigheid naar jou, je omgeving en je situatie kijken. Ik kijk uit naar deze oprechte ontmoeting.