Jeroen Alleman, psychotherapeut

Mijn naam is Jeroen Alleman en ik ben sinds 2004 als psycholoog werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. Sinds 2009 ben ik GZ-psycholoog en sinds 2016 psychotherapeut. Tevens ben ik geregistreerd in het Kwaliteitsregister Psychotherapie van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). In de jaren sinds 2004 heb ik gewerkt met uiteenlopende doelgroepen, met name cliënten met persoonlijkheidsproblemen en verslaving.

‘Het leven is geen feest’ is de titel van een populair boek (Rokx, 2011) over Acceptatie en Commitment Therapie (ACT) en dit vat in een notendop mijn visie op het leven en op psychotherapie samen. Geluk is niet maakbaar en elk mens krijgt te maken met tegenslagen en moeilijke gevoelens die onlosmakelijk bij het leven horen.  Therapie beoogt die niet weg te nemen, maar beoogt de psychische flexibiliteit te vergroten zodat we ons beter tot deze negatieve emoties kunnen verhouden. Daarnaast onderzoeken we welke waarden in jouw leven belangrijk zijn. Naarmate mensen meer gaan leven naar hun waarden, ervaren zij meer betekenis en blijkt de negatieve invloed van psychische klachten op hun leven vaak te verminderen.

De basis van de behandeling is een gelijkwaardige relatie met de client waarbij gebeurtenissen in die relatie regelmatig onderwerp van gesprek zullen zijn. Dit vanuit het idee dat psychische klachten vaak samenhangen met verstoringen in relaties, en dat bepaalde patronen in het aangaan van verbindingen ook zullen optreden in de relatie met mij als therapeut.

Daarnaast maak ik veel gebruik van ervaringsgerichte interventies uit verschillende psychotherapeutische referentiekaders, waaronder mentaliseren bevorderende therapie (MBT), emotionally focused therapy (EFT), schema focused therapy (SFT) en de al eerder genoemde ACT. Ook de toepassing van EMDR behoort tot te mogelijkheden. Dit alles dus met als uiteindelijk doel te komen tot een rijker, flexibeler en vooral meer accepterend leven.