Lotte van den Berg, administratief medewerkster

Mijn naam is Lotte, ik ben 21 jaar en studeer Rechten. Het werk bij Praktijk Eschauzier is voor mij een manier om iets te leren over hoe een klein bedrijf werkt, met name op het gebied van administratie en financiën. Ook het te woord staan van cliënten vind ik een belangrijke vaardigheid waarin ik mij graag verder wil verdiepen. Ik vind het belangrijk om iets te doen wat zinvol is, dat geldt natuurlijk voor de gezondheidszorg. De psychiatrie is een mooi en ook interessant vakgebied, waarbij de regelgeving soms complex is en maakt dat het er veel komt kijken bij het verlenen van hulp. Daar is natuurlijk veel over te doen, bijvoorbeeld over het terugdringen van bureaucratie in de zorg, maar ook het financieel gezond en houdbaar houden van de zorg is een belangrijk thema. Marktwerking heeft in de zorg weinig goeds gedaan en ik denk dat het zinvol is te kijken hoe financiële prikkels weer minder leidend kunnen zijn. Ik denk het afwisselende karakter van dit werk maakt dat ik veel kan leren en dat dit een ervaring is die mij ook in mijn latere loopbaan nog erg van pas zal komen.