Voor verwijzers

Waaraan dient een verwijsbrief te voldoen?

Volgens de eisen van de NZA dient op een verwijsbrief het volgende te worden vermeld:

  • De aanmeldingsdatum op de verwijsbrief moet (maximaal 9 maanden!) liggen voor de datum van het eerste gesprek.
  • Naam en functie van de verwijzer.
  • AGB-code van de verwijzer.
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer.
  • Gegevens van de client (NAW-gegevens en geboortedatum).
  • Een specifieke psychische stoornis dan wel een vemoeden daarvan.
  • Er moet duidelijk aangegeven zijn of wordt verwezen voor Basis GGZ of voor Specialistische GGZ.

Ons zorgmailadres is: Praktijk Eschauzier 500123568@lms.lifeline.nl.