Groep: lichaamsgerichte psychotherapie (Pesso-Boyden)

Wat is Lichaamsgerichte psychotherapie (Pesso-Boyden)?

Pesso-psychotherapie is een individuele therapie in groepsverband, waarbij gebruik wordt gemaakt van het lichamelijk ervaren. Er wordt uitgegaan van een optimistische levensvisie, ieder mens is geboren met het vermogen om van het leven te genieten, vanuit zingeving en verbondenheid te leven. Tekorten of negatieve ervaringen in de ontwikkeling kunnen invloed hebben op dit vermogen en als een gemis worden ervaren. Dat gemis kan zich, soms onbewust, diep in ons vastzetten en tot allerlei klachten leiden, die contact met onszelf en anderen bemoeilijken. Psychische klachten hebben vaak een lichamelijke dimensie, in Pesso-therapie wordt gezocht naar de verbinding tussen lichamelijke ervaring en verbale betekenis. Naast woorden worden houdingen, interactie, beweging, expressie en lichamelijke beleving gebruikt. Tijdens de individuele sessies in de groep is het mogelijk om onvervulde behoeften uit het verleden op een symbolische manier te vervullen. Een nieuwe ervaring waarbij een remedie wordt gezocht voor oude pijn, kan een alternatief spoor laten ontstaan naast het oude spoor. Hier kan weer ander gedrag uit voortkomen, gedrag vanuit vervulling in plaats vanuit gemis.

Oefeningen Groep

Tijdens de Oefeningen Groep mag je in een kleine groep leren gebruik maken van je lichaam in therapie. Middels individuele oefeningen, oefeningen voor tweetallen of groepsopdrachten leer je luisteren naar de signalen van je lichaam, en wordt je aangemoedigd er woorden aan te geven, of uit te zoeken wat de achterliggende behoefte zou kunnen zijn. Je kunt je eigen patronen misschien terugzien in hoe je van nature zou reageren, maar je wordt ook gevraagd eens iets anders te proberen. Waarbij een nieuwe ervaring nieuwe informatie en andere resultaten met zich meebrengt. Als je besluit deel te nemen aan de groep, wordt er van je verwacht dat je alle bijeenkomsten bijwoont. Uitzonderingen vanwege ziekte daargelaten. Er wordt rekening gehouden met de schoolvakanties. Na de 6 bijeenkomsten volgt een inventarisatie, waarbij de groepsleden beslissen of ze willen doorstromen naar een structure groep.

Structure Groep

Tijdens de Structure Groep staat altijd één iemand centraal voor 50 minuten. Deze persoon kan met behulp van de andere groepsleden datgene wat hij/zij innerlijk beleeft in scène zetten. Centraal daarbij staat een veilig therapeutisch klimaat, waarbij je klachten en problemen kunt onderzoeken en je wens tot verandering kunt vormgeven. Groepsleden kunnen figuren uit je verleden spelen of steunfiguren, die je laten ervaren hoe anders het geweest had kunnen of had moeten zijn. Hoewel het verleden niet omkeerbaar is, bieden deze nieuwe ervaringen wel de steun die nodig is om meer te durven leven op de manier die bij je past. Ze vormen nieuwe oriëntatiepunten en scheppen ruimte voor groei en ontwikkeling.