Jarl Eschauzier, Psychiater

Mijn naam is Jarl Eschauzier en ik geloof dat de relaties met de mensen om ons heen onze belangrijkste bron van zingeving vormen.

Psychische problemen kunnen tot verstoorde relaties leiden en verstoorde relaties tot psychische problemen. Het verwerven van inzicht in de manier waarop mensen hun interpersoonlijke relaties vormgeven vormt dan ook een belangrijk onderdeel van de behandeling. De therapeutische relatie is hierbij een belangrijk instrument. Dit vanuit de gedachte dat de patronen die ontstaan zijn in relaties met belangrijke anderen zich ook in de therapeutische relatie zullen manifesteren. Het onderzoeken van wat er in deze relatie gebeurt leidt tot inzicht in deze patronen en is daarmee een eerste stap tot verandering.

Daarnaast gaat psychotherapie voor mij niet primair over klachtenreductie maar over het wegnemen van obstakels om zo ruimte te maken voor het verlangen naar groei en verbinding dat in elke mens van nature aanwezig is. Een succesvolle behandeling gaat dan ook samen met veranderingen op belangrijke levensgebieden.

In mijn werk combineer ik psychotherapeutische kennis met medisch-psychiatrische vaardigheden.

Ik  werk op een informele, niet hiërarchische manier om op die manier een therapeutisch klimaat te creëren waarin betekenisvolle verandering kan plaatsvinden.

Indien u vragen heeft neemt gerust Contact op.