Groep: compassietraining

Compassie is het vermogen om ons betrokken te voelen bij pijn en lijden. Zowel dat van onszelf als dat van anderen. Iedereen heeft de wens om deze pijn en lijden lichter te maken.

Het oefenen van compassie is voor iedereen mogelijk. Beoefening van zelfcompassie zorgt voor een gezonde relatie met onszelf en voor meer empathie en openheid naar anderen. In de compassietraining ga je in groepsverband onderzoeken hoe je een meer positieve, mildere en meer steunende houding naar jezelf en anderen kan ontwikkelen.

Compassie gaat over ‘nu’. Over je leven te leven bij wat er écht is. Wat dat betreft is het vermogen flexibel en bewust je aandacht te richten hier sterk mee verbonden.

Oefenen hiermee kan een gevoel van verbinding en ontroering geven en soms ook confronterend, angstig en pijnlijk zijn. Het gaat dus over meer op je gemak leren zijn met het ongemak en daarbij een compassievolle houding aannemen. Compassie is geen toverstaf maar helpend om je eigen weg te bewandelen in contact met je eigen waarden. Niet alleen vanuit je verstand maar ook vanuit je hart.

We gaan ons richten op:

·        Evenwichtiger en flexibeler omgaan met ambitie, stress, (zelf)kritiek en emoties.

·        Jezelf te kalmeren via andere wegen dan de taal (en de daarmee verbonden hersengebieden)

·        Je innerlijke criticus herkennen en minder serieus te nemen.

·        Een positievere en mildere houding naar jezelf en anderen te ontwikkelen.

·        Inzicht in eigen patronen en automatische reacties.

·        Je leert jezelf een gevoel van veiligheid te geven.

·        Je ontwikkelt een warmer en authentieker contact met zowel anderen als met jezelf.

Het beoefenen van mindfulness, is een belangrijk onderdeel van de compassietraining: hoe zorgzamer en rustiger we kunnen opmerken wat er innerlijk leeft, hoe beter en meer flexibel we leren omgaan met de gebeurtenissen in ons leven.

De compassietraining valt onder de Compassion Focused Therapy en is daarmee sterk verbonden met de derde generatie gedragstherapieën zoals Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Zelfs als je het geluk hebt gehad van een gunstige start, en opgegroeid bent in een warme, liefdevolle familie en in redelijk fortuinlijke omstandigheden, zal je vroeger of later moeilijkheden, frustraties en verlies meemaken. Zelfs als je je op dit moment prima voelt, kom je er niet onderuit dat je ouder zal worden en uiteindelijk al het dierbare in je leven zal verliezen. De wereld is vergankelijk en grotendeels onbeheersbaar en onvoorspelbaar. En juist dáár begint compassie. Wanneer we ons realiseren dat lijden onontkoombaar is omdat we leven met imperfecte lichamen, in een imperfecte wereld, met vele andere, even imperfect als wij, dan is compassie niet een luxe maar een basisbehoefte”.

Uit het boek ‘Compassie in je leven’ van Frits Koster & Erik van den Brink)

De compassietraining is een 8 weekse training van 2,5 uur per week. Ervaring met Mindfulness en/of ACT, is een voorwaarde om mee te doen met de compassie groep. Voel je altijd vrij om te vragen naar mogelijkheden, wij denken graag met je mee.