Groep: ACT groepstherapie

Groepstherapie wordt gegeven volgens het ACT-model, een derde generatie van gedragstherapie. Binnen acht bijeenkomsten krijgt men de basisvaardigheden aangereikt om de psychologische flexibliteit te vergroten en daardoor beter in staat te zijn tot betekenisvolle actie te komen. Mindfulness is een belangrijk onderdeel van de groepsbehandeling. Ook wordt van u verwacht dat u thuis en in de groep zelf aan de slag gaat, zonder inspanning van alle partijen is het moeilijk om tot zinvolle verandering te komen.

Daarnaast zijn in de groep algemene therapeutische elementen werkzaam zoals herkenning, het geven en ontvangen van steun en troost en het vergroten van zelf-inzicht.

Wilt u meer informatie? Neem gerust Contact op met Praktijk Eschauzier.