Groep: ACT groepstherapie

De ACT-training wordt gegeven volgens het ACT-model, een derde generatie van gedragstherapie. Binnen acht bijeenkomsten krijg je de basis vaardigheden aangereikt om je psychologische flexibiliteit te vergroten. Daardoor zal je merken dat je beter in staat bent om in je leven tot betekenisvolle actie te komen. Mindfulness is een belangrijk onderdeel van de training. Ook wordt er van de deelnemers verwacht om zowel thuis als in de groep te oefenen. Door nieuwsgierig op zoek te gaan en te ontdekken wat jou raakt, waar je van droomt en wat voor jou belangrijk is, lukt het beter om een waardevol leven te kunnen leiden.

De meerwaarde van het volgen van de training in groepsverband is vooral de herkenning van groepsgenoten, het geven en ontvangen van steun en feedback en het vergroten van zelfinzicht.

De training duurt in totaal 8 weken en vindt wekelijks plaats in de ochtend, van 09.30 tot 12.00 uur.

Wilt u meer informatie? Neem gerust Contact op met Praktijk Eschauzier.