Kosten en vergoeding

Praktijk Eschauzier werkt contractvrij. Wat betekent dat?

Wij hebben ervoor gekozen om géén contracten met zorgverzekeraars af te sluiten. Op die manier kunnen wij samen met de patiënt en onafhankelijk van de zorgverzekeraar bepalen welke vorm van behandeling nodig is en hoe lang deze behandeling dient te duren.

Bovendien is er daardoor niet het risico dat wij halverwege het jaar met een plafond in de vergoeding geconfronteerd worden, waardoor we patiënten op financiële gronden zouden moeten weigeren.

Wat kost een behandeling bij Praktijk Eschauzier? 

Eigen risico

 • Het eigen risico is een drempelbedrag dat zorgverzekerden van 18 jaar en ouder moeten betalen zodra ze zorgkosten maken die vallen onder de dekking van de basisverzekering. De overheid bepaalt ieder jaar de hoogte van het eigen risico. In 2023 en 2024 komt het drempelbedrag uit op 385 euro per verzekerde. Dit betekent dat, wanneer u nog geen andere medische behandeling ondergaan hebt in het jaar waarin de zorg is afgenomen, u de eerste 385 euro van uw behandeling zelf moet betalen.

NZA-tarieven (Wmg-tarieven):

 • De prijs van een specifieke behandeling binnen de gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg (bijvoorbeeld voor een depressie) wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid en is voor een groot deel afhankelijk van de tijdsduur van die behandeling.
 • De overheid stelt deze tarieven jaarlijks vast op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Dit zijn ‘Wmg-tarieven’ of de NZA-tarieven (beide termen worden gebruikt). Voor meer informatie over deze tarieven kunt u contact opnemen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
 • Wij hanteren de NZA-tarieven (Wmg-tarieven) die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. Deze tarieven kunt u vinden in bijgaande link: Tarieven vastgesteld door Nederlandse Zorgautoriteit.

Welke polis heeft u?

 • Omdat wij zonder contracten met de zorgverzekeraars werken zijn de verdere kosten van de behandeling afhankelijk van het type polis dat u heeft.
 • Een polis is ofwel een natura-polis, een restitutie-polis, of een gecombineerde polis. Bij niet-gecontracteerde zorg hangt de hoogte van de vergoeding van uw behandeling af van het type polis.
 • In het geval dat u over een restitutiepolis beschikt betaalt u in principe verder geen eigen kosten. Het is wel belangrijk om na te gaan of uw restitutiepolis het NZA-tarief (of het Wmg-tarief) vergoedt. Wij hanteren dit tarief. Diverse verzekeraars hanteren het gemiddeld gecontracteerd tarief. Dat ligt lager dan het NZA-tarief. Het verschil brengen wij aan het einde van uw behandeling bij u in rekening.
 • In geval u over een natura- of gecombineerde polis beschikt vergoedt de verzekeraar niet alle kosten van uw behandeling. Het percentage van de factuur dat wordt vergoed, hangt af van de polis. 
 • Als het voor u niet duidelijk is over welke polis u beschikt dan kunt u contact opnemen met de klantenservice van uw zorgverzekeraar en zij kunnen u snel vertellen welke polis u heeft en wat vergoed wordt en wat niet. Ook kunt u met ons contact opnemen, wij kijken graag samen naar de mogelijkheden, waarbij wij rekening houden met uw situatie.

Kan ik overstappen naar een restitutie-polis?

 • Met een restitutie-polis krijgt u uw behandeling vrijwel volledig vergoed mits uw verzekeraar het NZA-tarief (of het Wmg-tarief) vergoedt. Zorgverzekeraars hebben een aanname-plicht voor aanmelding voor een restitutie-polis. Restitutiepolissen zijn vaak wel duurder, vraag informatie op bij uw zorgverzekeraar.
 • U kunt alleen aan het einde van het jaar kiezen om over te stappen naar een restitutie-polis.

Mag ik ook zonder tussenkomst van een verzekeraar in behandeling bij Praktijk Eschauzier?

U kunt ervoor kiezen om uw behandeling bij Praktijk Eschauzier zelf te betalen, bijvoorbeeld omwille van uw privacy tegenover een zorgverzekeraar.

In dat geval bespreken we het tarief nader met u.

Nog vragen?

Indien u nog vragen heeft over de vergoeding van de zorgverzekeraar en uw kosten neem dan gerust Contact op met ons, zodat wij kunnen helpen met het beantwoorden van uw vragen.