Tarieven

Behandeltarieven Praktijk Eschauzier:

a) Tarieven

Wij hebben geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten en binnen Praktijk Eschauzier hanteren we 100% van de bijgevoegde door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) vastgestelde maximum tarieven. 

U kunt hier meer informatie vinden over onze tarieven. 

b) Tarief overig (zorg)product

Het maximum overig (zorg)product (ozp) tarief voor de prestatie ‘ozp niet basispakketzorg consult, vastgesteld door de NZa, is voor 2024 € 131,82 per sessie, code OV0012. Het tarief bij Praktijk Eschauzier is 100% van dit maximumtarief.

c) Tarief zelfbetalers

U kunt ervoor kiezen om uw behandeling zelf te betalen, daarvoor kunt u contact opnemen met de praktijk.

d) Behandeltarieven en voorwaarden no show

Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. U dient tijdig voor de gemaakte afspraak aanwezig te zijn. Indien u verhinderd bent, dan wel om een andere reden de afspraak niet kan nakomen, kunt u dit tenminste 24 uur van tevoren aan Praktijk Eschauzier bekend maken (schriftelijk via de cliënten portal, danwel telefonisch eventueel door inspreken van de voicemail).

Voor het niet nakomen van een afspraak of annulering (ook bij ziekte) binnen 24 uur, wordt 80 euro in rekening gebracht.

Deze rekening moet u zelf betalen en kunt u niet declareren bij uw zorgverzekering. De therapie kan worden opgeschort indien niet betaald is.

Indien u te laat voor een afspraak verschijnt, houdt dit in dat de behandeltijd zal worden ingekort. 

Afspraken bij Praktijk Eschauzier kunnen kosteloos worden geannuleerd tot 24 uur voorafgaand aan een gesprek. Voor het niet nakomen van een afspraak of annulering binnen 24 uur wordt 80 euro in rekening gebracht. Indien u niet op de afgesproken afspraak verschijnt of binnen 24 uur voor de geplande afspraak heeft afgezegd, wordt dit tarief in rekening gebracht.

Indien u vragen heeft neemt gerust Contact op.