Wie zijn wij?

Jarl Eschauzier, Psychiater

‘Ik geloof dat de relaties met de mensen om ons heen onze belangrijkste bron van zingeving vormen.’

Jeroen Alleman, psychotherapeut

‘Geluk is niet maakbaar en elk mens krijgt te maken met tegenslagen en moeilijke gevoelens die onlosmakelijk bij het leven horen.’

Crispijn Lingmont, gz-psycholoog

‘Ik vind het belangrijk dat mensen zich begrepen en erkend voelen als ze bij mij een behandeling uiteindelijk afronden.’

Fleur Lodestijn, gz-psycholoog

‘Het maakt mij gelukkig als ik zie dat mensen (weer) in zichzelf en hun omgeving geloven, met vertrouwen en veerkracht het leven tegemoet gaan, ook al kent deze tegenslagen die er onlosmakelijk bij horen.’

Ieke Berens, psychologe

‘Ik zie de gesprekken in de praktijk als een moment in het oog van een orkaan. Een mogelijkheid om even rustig om je heen te kijken, stil te staan en zonder afleiding te beschrijven wat je zag en voelde en jouw strategie te evalueren en eventueel aan te passen, voordat je weer terug je eigen leven in stapt.’

Elisa Waijers, psychologe

‘De gesprekken die ik met cli├źnten heb, brengen ons vaak terug naar de kern van ons menselijk bestaan, namelijk dat pijn en lijden een onlosmakelijk onderdeel van ons leven vormen. Het gaat er niet om deze te vermijden of op te lossen, maar vooral om hoe we ons hiertoe kunnen verhouden. Uiteindelijk is dat wat ons als mensen veerkracht geeft.’

Anne Eschauzier, Sociaal Pedagogisch hulpverlener

‘Mijn levenservaring, mijn creativiteit en intu├»tieve manier van denken en doen is een rode draad in mijn manier van begeleiden.’

Vanessa Eschauzier, praktijk manager

Lotte van den Berg, administratief medewerkster