Maria Arens, psychotherapeut

Ik ben Maria Arens en ik begeleid een Pesso-groep bij Praktijk Eschauzier.

Wat is Lichaamsgerichte psychotherapie (Pesso-Boyden)?

Pesso-psychotherapie is een individuele therapie in groepsverband, waarbij gebruik wordt gemaakt van het lichamelijk ervaren. Er wordt uitgegaan van een optimistische levensvisie, ieder mens is geboren met het vermogen om van het leven te genieten, vanuit zingeving en verbondenheid te leven. Tekorten of negatieve ervaringen in de ontwikkeling kunnen invloed hebben op dit vermogen en als een gemis worden ervaren. Dat gemis kan zich, soms onbewust, diep in ons vastzetten en tot allerlei klachten leiden, die contact met onszelf en anderen bemoeilijken. Psychische klachten hebben vaak een lichamelijke dimensie, in Pesso-therapie wordt gezocht naar de verbinding tussen lichamelijke ervaring en verbale betekenis. Naast woorden worden houdingen, interactie, beweging, expressie en lichamelijke beleving gebruikt. Tijdens de individuele sessies in de groep is het mogelijk om onvervulde behoeften uit het verleden op een symbolische manier te vervullen. Een nieuwe ervaring waarbij een remedie wordt gezocht voor oude pijn, kan een alternatief spoor laten ontstaan naast het oude spoor. Hier kan weer ander gedrag uit voortkomen, gedrag vanuit vervulling in plaats vanuit gemis.